UA-52776895-1

6. 11. 2013

V úterý 5. listopadu 2013 se hlavní sál Střediska volného času proměnil ve velké diskuzní fórum. Uskutečnil se zde již druhý ročník Fóra Zdravého města, akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem bylo společné nalezení deseti největších problémů města Krnova. Problémy, které byly veřejným hlasováním určeny jako nejvýznamnější, poputují do zastupitelstva města, které má povinnost se jejich řešením zabývat.

Fóra Zdravého města se letos zúčastnili také krnovští členové Strany zelených, kteří společně prosazovali tato témata: oprava atletického stadionu, rekonstrukce městského divadla, rekonstrukce a elektrifikaci železničních tratí na Krnovsku, znovuvyužití brownfields (opuštěných továrních areálů) v centru města, opětovné využití secesní městské kavárny v budově radnice a spořitelny, kulaté stoly s místními podnikateli k řešení lokální nezaměstnanosti, promyšlená podpora cyklistické dopravy (zapojení města do Asociace měst pro cyklisty) a řešení problematické křižovatky Říční okruh – Svatováclavská – Šmeralova. Zelení rovněž vyjádřili podporu pro vznik funkce městského architekta, pro účinnou regulaci hazardu v Krnově a pro citlivá protipovodňová opatření na Opavě a Opavici.

Z těchto návrhů byla po hlasování veřejnosti zvolena jako nejdůležitější tato témata:

  • zřízení funkce architekta města
  • využití prostor secesní městské kavárny
  • revitalizace brownfields
  • oprava atletického stadionu
  • regulace hazardu
  • řešení křižovatky Říční okruh – Šmeralova
  • protipovodňová opatření na území města

Fórem Zdravého města začala politická kariéra krnovské organizace Strany zelených 🙂

Podrobné vyhodnocení Fóra Zdravého města naleznete na webových stránkách města Krnova.

Fórum Zdravého města

Zelení diskutují s vedením města Krnova