UA-52776895-1

23. 6. 2016

Vedení města a společnost připravili kupní smlouvu, která byla předložena zastupitelům na  červnovém zasedání, ti ji však neschválili. Většina nesouhlasila jak s cenou za pozemek, tak s nevýhodnými podmínkami pro město.  Do procesu se vložil také Roman Anderle, jako člen komise pro urbanismus a architekturu města. 

Společnost TGA Development byla ochotna zaplatit za 2,3 hektaru zasíťovaného pozemku 100 korun za metr čtverečný (bez DPH) se závazkem výstavby šesti bytových domů do sedmi let od podpisu smlouvy. Nesplnění tohoto závazku by znamenalo saknci ve výši 4,6 milionu korun. Realizace relaxačního centra, centra volnočasových aktivit, restaurace a komunitního domu pro seniory nebyla podmínkou uzavření této smlouvy.

„Investiční projekt komplexního zastavení je velmi kvalitní, ale kupní smlouva absolutně neodpovídá tomu, jak by se město mělo chovat vůči svým pozemkům. Přijde mi naprosto neakceptovatelné umožnit prodej pozemku města s možností investora zastavět pouze 1900 metrů čtverečních vůči projektovému záměru zastavět 9050 metrů čtverečních. Takovéto znění kupní smlouvy je pro město Krnov naprosto nevýhodné a investorovi umožňuje naložit se zbývající plochou zcela libovolně, přičemž jediné, co bude omezující, bude územní plán. Případně může území sousedící s „povinnou“ výstavbou bytových domů ležet léta ladem bez jakýchkoli nároků města, například žádat vrácení pozemků,“ tlumočil zastupitelům názor člena komise pro urbanismus a architekturu města Krnova Romana Anderleho zastupitel Pavel Moravec.

Více o projektu „Nová kasárna“ na www.novakasarna.cz

web města: oficiální zpráva města
televizní reportáž: http://bit.ly/KasarnaTV